Met private lease ga je een financiële verplichting aan voor meerdere jaren. De meeste contracten duren 36 tot 60 maanden. Natuurlijk hoop ik voor je dat je die maanden in blakende gezondheid & vol voorspoed doorkomt. Zodat er geen reden is om tussentijds van je contract af te willen.

 

Zoals iedereen verwacht je waarschijnlijk dat jou niets ergs overkomt. En ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar laten we toch even stil staan bij een aantal CBS statistieken.

 

Bovenstaande cijfers geven aan dat er genoeg Nederlanders zijn die gedurende hun leven te maken krijgen met onprettige situaties die je persoonlijke huishoudboekje op de proef kunnen stellen. De kans is groot dat de mensen die in 2018 zijn gescheiden of hun baan kwijt raakten dit een paar jaar eerder niet aan hebben zien komen.

Maar er zijn ook andere (leukere) oorzaken te bedenken waardoor je tussentijds van je contract af wil. Bijvoorbeeld wegens gezinsuitbreiding, een verhuizing of een nieuwe baan elders of hobby…

 

Keurmerk Private Lease en tussentijds opzeggen.
Met een keurmerk logo voel je je waarschijnlijk verzekerd van goede voorwaarden. Maar wat zegt de site van het Keurmerk Private Lease eigenlijk over tussentijds opzeggen?“…U kunt de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. In de Aanvullende voorwaarden kan echter bepaald zijn dat u tegen een eerdere dag kunt opzeggen. U moet een opzegtermijn van ten minste 1 maand in acht nemen.”

Bij opzegging dient u een opzeggingsvergoeding te betalen. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele meerkilometers op het moment waarop de leaseovereenkomst eindigt, tenzij in de Aanvullende voorwaarden anders is bepaald.”

“Bent u genoodzaakt de leaseovereenkomst op te zeggen omdat betaling van de leasetermijnen buiten uw schuld voor u onmogelijk is geworden? Meld dit dan bij de leasemaatschappij en onderbouw dit met schriftelijke stukken.  De leasemaatschappij zal samen met u tot een redelijke oplossing proberen te komen voor de betaling van de opzegvergoeding, bijvoorbeeld door een betaalregeling aan te bieden…”


In de alinea hierboven staat letterlijk dat als je buiten jouw schuld om je leasetermijnen niet kunt voldoen, j toch moet betalen… Als we dan gaan kijken in de Algemene Voorwaarden van het Keurmerk lezen we in Artikel 47 het volgende:


Artikel 47. Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?

“…Bij opzegging tegen het begin van het tweede jaar van de leaseperiode of tegen een latere dag geldt voor de opzeggingsvergoeding het volgende. Bij eerdere opzegging bepaalt artikel 48 de hoogte van de opzeggingsvergoeding.
1. Berekening
In de Aanvullende voorwaarden is een regeling opgenomen waaruit u kunt opmaken hoeveel de
opzeggingsvergoeding zal bedragen.
A. De opzeggingsvergoeding kan worden bepaald op een vast percentage van het bedrag van de gezamenlijke
termijnbedragen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.

Rekenvoorbeeld:

Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden.
U zegt op tegen het begin van de 25e maand.
Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen.
De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 2.400,- = € 1.200,-.
B. De opzeggingsvergoeding kan ook op een andere manier bepaald worden, namelijk zodanig dat deze afhankelijk is
van o.a. de werkelijke duur van de leaseperiode. De berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding in de Aanvullende
voorwaarden wordt in dat geval met een rekenvoorbeeld toegelicht.
Als u opzegt, geeft de leasemaatschappij u op verzoek een berekening van de opzeggingsvergoeding.
2. Maximum aan opzeggingsvergoeding
Hoe de opzeggingsvergoeding ook wordt berekend, er zit een grens aan. De opzeggingsvergoeding is ten hoogste
het bedrag van het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het
moment van opzegging en de gezamenlijke – hogere – termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als
u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan..”.


Wacht eens even! Stond daar nu 50%? Ja! Er staat echt:  Het vaste percentage is 50% van de resterende maanden? Dat betekent dat jij wanneer je wegens omstandigheden tussentijds van het contract af wilt, je alsnog de resterende looptijd de helft nog van het maandbedrag moet betalen – zonder dat je nog gebruik maakt van de auto…”

Daarmee is tussentijds opzeggen wel erg duur. Want je betaalt dan immers nog maanden geld voor een vervoersmiddel dat niet meer tot jouw beschikking staat, én voor het alternatieve vervoersmiddel (OV, huur of andere auto)…
En de leasemaatschappij? Die vangt dubbel geld: namelijk jouw geld voor een auto die ze feitelijk niet meer aan je verhuren, plus geld van een nieuwe huurder danwel koper van de betreffende auto…  Of denk je dat ze de door jou geretourneerde auto ongebruikt laten staan verstoffen in een garage tot het einde van de looptijd. Nee, toch? Daarmee verdient de leasemaatschappij aan jouw malaise als je de leasetermijnen onverhoopt niet kunt opbrengen.

 

“...Dat vinden wij niet raarrr,  maar wel heel bijzonder...”

 

Tips! Bestudeer voor het tekenen zeer kritisch de (Aanvullende) Voorwaarden om te leren hoe hoog de opzegvergoeding is. En vraag naar de mogelijkheden en kosten bij een eventuele tussentijdse opzegging.
Denk goed na over de looptijd die je kiest. Weet jij waar je over 5 jaar woont / werkt en dagelijks naar toe rijdt? Kortere contractsperiodes zijn in eerste instantie duurder per maand, maar als je onverhoopt van het contract af moet / wilt kunnen ze zo maar goedkoper uitvallen.

 

Gun je zelf een goedkoop tijdig afscheid van je auto!

Het lijkt er op dat meerdere private lease aanbieders de perverse prikkel ook wel door hebben. Meerdere maatschappijen bieden al verbeterde voorwaarden aan, en rekenen bijvoorbeeld met 30% opzegvergoeding i.p.v. 50%. ANWB claimt dat hun contracten opzegbaar zijn bij persoonlijke omstandigheden, maar waarschijnlijk wel met schriftelijke bewijslast.

Bonus Tip: Kijk ook eens naar private lease occasions. Die hebben veelal kortere looptijden… en zijn daardoor misschien een goed startpunt voor uw eerste private lease ervaring.